• Historie

  Om Særslevgård Ejendomsbeskrivelse Særslevgården ejes og drives af Aage Lohmann Poulsen Skippingevej 31 4460 Snertinge. Særslavgården består af to ejendommen hvis jorder støder op til hinanden. Udover Skippinge¬vej 31 horer Æblekærvej 4 også til. Til ejendommene horer 217 ha der drives konventionelt med korn og ...

  Read the full entry

 • Naturelementer

  Naturelementer    

 • Areal analyse

  Arealanalyse Der er på ejendommen flere søer over 100 m2 som er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelseslo­ven. Det betyder at der ikke må foretages ændringer herunder oprensning af uden amtets tilladel­se. På ejendommen er der flere diger som er beskyttet efter § 4 i ...

  Read the full entry

 • Ny hjemmeside